Sami Heino’s Linux cheat sheet eli Linux-lunttilappu! http://gh.heino.cc

Linux-komentoja

Hyvä tietopankki suomenkielellä: Linux.fi wiki.

ethtool eth0 näyttää tietoja eth0:n tilasta.

# ethtool -s eth0 speed 100 duplex full Asettaa eth0:n 100M nopeudelle.

chmod -R a+rX * asettaa kaikille lukuoikeudet kaikkiin tiedostoihin sekä hakemistoihin.

screen /dev/ttyUSB0 115200 avaa sarjaliikenneportin screeniin.

sdiff -o outfile from-file to-file
vertaa tiedostoja from-file ja to-file sekä antaa valita tiedostoista sisällön tiedostoon outfile. Oma suosikkini Arch Linuxin konffitiedostojen päivittämiseen (.pacnew).

Nmap perussyntaksi, oman lähiverkon skannaus: $ nmap -sP 192.168.1.1/24

ntpq -p näyttää ntpd:n tilan.

ifconfig näyttää koneen verkkoasetukset, lisäksi lisätietoja voi onkia komennolla ip esim. ip route show.

which näyttää ohjelman koko polun, esimerkiksi which sh.

SCP perussyntaksi: scp ~/.hakemisto/tiedosto palvelin.fi:~/.hakemisto/

Kiintolevyn partition tablen tyhjentäminen: dd if=/dev/zero of=/dev/hdx bs=512 count=1
ÄLÄ KÄYTÄ JOS ET TIEDÄ MITÄ TEET!

Kiintolevyn nopeuden testaaminen: hdparm -t /dev/sdx,
jossa sdx on aseman tunnus.

imagemagick-velhoutta: mogrify -quality 50 -resize 640 *.jpg,
muuntaa kaikki jpg-päätteiset tiedostot 640 pikseliä leveiksi jpg-laatuun 50.


apt-get ongelmat

Monet apt-get -päivitysongelmat ratkeaa kommennoilla
sudo apt-get clean\ sudo apt-get update
Yleensä tällä korjaantuvat viat on niitä joihin liittyy “returned error exit status 2”-virheilmo.


KDE numlockin alkutila

K-valikko -> system settings -> (hardware) input devices -> keyboard -> hardware-välilehti -> numlock on KDE startup Tuosta saa valita numlockin alkutilan.


SpamAssassin

Kapsin palvelimilla alkuun pääsee hyvin Kapsin omilla SpamAssassin-ohjeilla. Käy läpi myös ohjesivuston linkit suodattimen opettamiseen liittyen. Ohjeet lienee myös sovellettavissa pienillä muutoksilla muuallakin. Ohessa tärkeimmät komennot, joita voi käyttää kun perusasetukset on tehty ohjeen mukaan:

sa-learn --spam --mbox mail/Spam
opettaa suodattimelle roskapostit Spam-kansiosta.

sa-learn --ham --mbox mail/Ham
opettaa suodattimelle asiaviestit Ham-kansiosta.

sa-learn --dump magic
näyttää tietoja SpamAssassinin toiminnasta.


Encfs ja rsync yhteistyö

Seuraavassa vaiheet kryptatun varmuuskopion luomiseen ja siirtoon.
1) Muodostetaan kryptattu hakemisto
2) Siirretään kryptatut tiedot palvelimelle rsyncillä
3) Poistetaan kryptattu hakemisto omalta koneelta
encfs --reverse /home /tmp/crypt-home\ rsync -a -v -e ssh --delete --progress /tmp/crypt-home/ user@server:siilo/backup/home/\ fusermount -u /tmp/crypt-home\

Kryptattavaan hakemistoon ilmestynyt .encfs6.xml kopioidaan talteen vaikka usbitikulle. Ilman sitä ja salasanaa ei kryptausta saa purettua!

Kryptatun varmuuskopion palautus:
Siirrä ensiksi kryptattu varmuuskopio palvelimelta hakemistoon /tmp/crypt-view/
ENCFS6_CONFIG=/media/foo/.encfs6.xml encfs /tmp/crypt-view /tmp/plain-view

Linkkejä aiheesta:

man encfs

python3

venv luonti
python3 -m venv myappvenv/
tarvitaan ainakin
sudo apt-get install python3-venv build-essential python3-dev
pip3 install wheel
pip3 install -r requirements.txt

LVM

Snapshotin teko:
# lvcreate -L 1G -s -n home-backup /dev/vg01/home

Mountattavissa esim:
# mount /dev/vg01/home-backup /mnt

Ja poisto:

# umount /mybackup
# lvremove /dev/vg01/home-backup

Windows salasanan poistaminen Linuxilla (vaikka live-usb)

Asenna chntpw. Tätä varten tarvitsee esim ubuntussa universe-repositoryn.

sudo apt install chntpw

Etsi oikea levy ja osio fdiskin tulosteesta.

sudo fdisk -l

Liitä osio.

sudo mount /dev/sda2 /mnt/

Vaihda osion hakemistoon.

cd /mnt/Windows/System32/config/

Aloita salasanatietokannan muokkaaminen. Tässä vaiheessa on hyvä tarkastaa tuloste.

sudo chntpw -i SAM

Valitse käyttäjätietojen muokkaus:

1

Valitse käyttäjä, jola salasana halutaan poistaa ja syötä sen koodi ja [enter].

Poista salasana toiminnolla 1. Toiminnolla 2 voi asettaa uuden salasanan.

Poistu ja tallenna.

Boottaa Windowsiin ja salasanan pitäisi olla pois.

Linux hakemiston tilan käytön tutkimista

du -h /var | sort -hr | head -n10

Näyttää kymmenen eniten tilaa vievää hakemistoa /var:n alta.

GIT-juttuja

git branch -a listaa branchit.
git gheckout ottaa branchin käyttöön
git pull lataa uusimmat muutokset